Evidenta contabila pe baza documentelor primare-lucrări contabile de închidere periodică;

Completarea si depunerea declaratiilor privind obligatiile de plata catre bugetul de stat si de asigurari sociale, a deconturilor de TVA si situatiilor contabile;
• Intocmire si depunere situaţii financiare semestriale si anuale – bilant contabil ;
• Completarea si prelucrarea registrelor contabile;
• Servicii de contabilitate pentru refacerea evidentei contabile;
• Stabilirea impozitelor de plata si inregistrarea in contabilitate;
• Intocmire state de plata si operaţii de personal şi asimilate;
• Contracte individuale de munca, actualizare registru salariati, evaluari, ROI;
• Acte aditionale la contractul individual de munca angajat-angajator;
• Intocmirea si depunerea declaraţiilor de impozite şi taxe, decontului de TVA, declaraţiilor informative trimestriale/semestriale, la Ministerul Finanţelor Publice (MFP) si a fiselor fiscale pentru salariati;
• Consultanta si asistenta la intocmire a dosarelor de credit, obtinerea certificatelor fiscale si a certificatelor constatatoare;

Intocmirea documentelor financiar-contabile solicitate de autorităţile romane, inclusiv asistenta de specialitate pentru Client cât şi asistenta/reprezentare în relaţia cu autorităţile;
• Stabilirea impozitelor de plata si inregistrarea in contabilitate;
• Consultanta si servicii de investitii-diverse servicii conexe;
• Informari asupra situatiei financiar contabile a societatii.

Leave a comment

AxiomThemes © 2021. All Rights Reserved.

Webdevelopment by GMT